dimarts, 24 de novembre de 2009

Dilluns 23 de Novembre es va celebrar l'acte de cloenda del tercer CONGRÉS CATALANISTA.

L'AMBIT DE POLÍTICA ha constatat que Catalunya perd una enorme quantitat de temps i energies en les seves negociacions amb Espanya, en general sense exit,, cosa que l'ha portada auna "dolça" decadència. Tanmateix, a la Unió Europea, els estats competitius tenen la mida de Catalunya. L'antiga estratègia de sacrificar poder polític i financer a canvi d'un mercat captiu (l'espanyol) ja no té sentit; per tant, cal que una nova generació d'emprenedors agafin les rregnes de les organitzacions empresarials per conduir-les a l'estratègia catalana del segle XXI: l'estat propi.
Patrícia Gabancho
Vicepresidenta de l'Ambit de Política

http://www.congrescatalanista.cat/html/politic.html

dimarts, 17 de novembre de 2009

Voluntat de Sobirania

La manca de capacitat, d'interés o el retràs d'algunes velles nacions, com ara Euzkadi, Gales o Occitània en constituir-se en estat, va provocar la manca de defensa i la consegüent conquesta o integració en nacions més agresives o en expansió, amb la lògica pérdua de la llibertat col·lectiva i la limitació per proseguir el desenvolupament col·lectiu original i propi.

La conquesta, l'explotació o la subordinació política o econòmica redueix considerablement les pròpies capacitats col·lectives, no implica però forçosament la desaparició total de les caracteístiques diferencials i, menys encara, de la voluntat de llibertat i de sobirania.

(Diccionari del Nacionalisme, Eduard Vinyamata, Imma tubella. Ed. oikos-tau)

El perquè de tot plegat...


Treballem i treballarem amb d'altres municipis perquè volem i podem demostrar al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l'exercici del dret d'autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i l'impediment que posa l'estat espanyol, així com per poder promoure després, la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la INDEPENDÈNCIA